KIELMAN - strona główna

Miejska Sieć Komputerowa w Kielcach


Infrastruktura

 

Na skróty


System Obsługi
Domen


PLATON NEWMAN SRSK Pionier RIPE NCC MEMBER

 

Infrastruktura sieci MSK KIELMAN

Szkielet Miejskiej Sieci Komputerowej KIELMAN w większości opiera się na własnych światłowodach. Rozchodzą się one promieniście od budynku Politechniki Świętokrzyskiej, gdzie zlokalizowany jest główny węzeł sieci. Istniejące światłowody, oraz te budowane, przedstawiono na planie.
Sieć MSK KIELMAN bazuje głównie na technologii GigabitEthernet i FastEthernet. Dodatkowo jako backup niektórych odcinków sieci, stosowany jest ATM 155 Mbit. Do realizacji połączeń do części klientów wykorzystywana jest również sieć bezprzewodowa (WiFi) w paśmie 5Ghz.
Dostęp do Internetu KielMAN uzyskuje za pośrednictwem sieci PIONIER, której jeden z węzłów zlokalizowany jest w Politechnice Świętokrzyskiej. Węzeł ten połączony jest z sąsiednimi węzłami w Krakowie, Radomiu i Warszawie łączami 20Gbit Ethernet, natomiast z MSK KIELMAN 2x1Gbit Ethernet. Działanie sieci PIONIER oparte jest obecnie o technologię MPLS. Dzięki zastosowaniu w sieci KielMAN rutingu BGP wykorzystywane jest jako łącze dodatkowe i zapasowe łącze do sieci NASK.
W sieci pracują dwa rutery brzegowe z BGP obsługujące oddzielnie ruch klientów komercyjnych i edukacyjnych. KielMAN posiada wymianę ruchu BGP z następującymi sieciami:


© Kielman 2005