KIELMAN - strona główna

Miejska Sieć Komputerowa w Kielcach


O nas

 

Adres

MSK KIELMAN
Al. 1000-lecia P.P. 7
25-314 Kielce
Tel. 0-41 34-24-404

Zostań
naszym klientem !!!

Na skróty


System Obsługi
DomenInteraktywna Telewizja
Politechniki Świętokrzyskiej

MANHA

PLATON NEWMAN SRSK Pionier RIPE NCC MEMBER

Historia

 • Czerwiec 1991 Uruchomienie transmisji internetowej Warszawa-Kraków. Powołanie NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) przez KBN.
 • Grudzień 1991 Zdjęcie blokady na łączność internetową z Polską po stronie USA. Uruchomienie INTERNETu w Polsce przez łącze do Kopenhagi.
 • Styczeń 1993 Włączenie sieci Politechniki Świętokrzyskiej do sieci NASK, pierwszy węzeł INTERNETu w Kielcach i jedyny przez kolejne trzy lata. Łącze 9,6kbps do Warszawy. Politechnika jest 7 uczelnią w Polsce z dostępem do Internetu. Pierwszą w Polsce z dostępem dla wszystkich jednostek Uczelni.
 • Styczeń 1994 Politechnika Świętokrzyska udostepnia na zasadach komercyjnych dostep do Internetu dla wszystkich zainteresowanych z terenu Kielc.
 • Pażdziernik 1994 Uruchomienie bazowej stacji radiowej dla radioamatorskiego dostepu do Internetu na terenie powiatu kieleckiego.
 • Styczeń 1995 Utworzenie węzła NASK w Kielcach. Zwiększenie przepływności do 64kbps dla sieci PŚk.
 • Marzec 1995 "Program rozwoju infrastruktury informatycznej dla polskich środowisk naukowych" przyjęty w dn. 15.03.1995 przez Komitet Badań Naukowych. Program ten zyskał status programu rządowego na lata 1995-2000. Główne cele programu to:
  • stworzenie infrastruktury informatycznej nauki w Polsce,
  • działanie w kierunku tworzenia globalnego społeczeństwa informatycznego,
  • zapewnienie właściwego udziału Polski w budowie ogólnoeuropejskiej naukowej i akademickiej sieci komputerowej.
  Cele realizowano poprzez:
  • budowę w 20 ośrodkach akademickich, w tym również w Kielcach, Miejskich Sieci Komputerowych,
  • budowę dwóch ogólnokrajowych sieci komputerowych NASK i POL-34 ,
  • budowę 5-ciu centrów KDM ( Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk, Wrocław).
 • Październik 1995 Deklaracja Politechniki Świętokrzyskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej o wspólnym działaniu na rzecz utworzenia sieci miejskiej.
 • Początek 1996 Complex Computers uruchamia pierwszy w Kielcach komercyjny węzeł INTERNETu.
 • Luty 1996 Włączenie do NASK sieci Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Czerwiec 1996 Deklaracja PŚk i WSP , AE, IPPT PAN o utworzeniu Miejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Kielcach (KIELMAN). Wystąpienie do TPSA o zgodę na dzierżawę kanalizacji teletechnicznej.
 • 1996-1998 Rozbudowa rozległej sieci Wyższej Szkoły Pedagogicznej i połączenie z siecią Politechniki Świętokrzyskiej. Utworzenie na WSP Uczelnianego Centrum Informatyki.
 • Listopad 1996 Rozbudowa węzła sieci NASK, włączenie do NASK Wyższego Seminarium Duchownego, Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, WOMu ( od 1995r ).
 • Styczeń 1997 Zakład TPSA w Kielcach uruchamia węzeł POLPAK-T. Od 06. 1998 sieć KIELMAN posiada łącze 2Mb/s do sieci POLPAK-T.
 • Czerwiec 1997 Uzyskanie wstępnej zgody TPSA na dzierżawę kanalizacji i stworzenie możliwości ubiegania się o dotacji KBN na sieć KIELMAN.
 • Maj-czerwiec 1997 Porozumienia między TEL-ENERGO a jednostkami wiodącymi operatorami MAN-ów akademickich w zakresie budowy krajowej, naukowej sieci ATM 34 Mb/s. Sieć nazwano POL-34.
 • Dotacja KBN dla sieci KIELMAN i rozpoczęcie budowy struktury światłowodowej.
 • Listopad 1999 Zakończenie I-szego etapu budowy struktury światłowodowej sieci KIELMAN światłowodowej.
 • Marzec 2000 Uruchomienie pierwszych w Kielcach węzłów sieci ATM z przepływnością 155Mbps.
 • Maj 2000 Podłączenie do sieci MSK KIELMAN Wydziału Humanistycznego (przy ul. Leśnej) i Matematyczno-Przyrodniczego (przy ul. Świętokrzyskiej) Wyższej Szkoły Pedagogicznej łączem 155Mb/s. Zwiększenie przepustowości łącza do sieci NASK do 2Mb/s.
 • Czerwiec 2000 Opracowanie przez środowisko zarządzające siecią POL-34 programu pod nazwą "PIONER Polski Internet Optyczny - Zaawansowane Aplikacje, Usługi i Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego". Przewiduje się realizację programu w latach 2001-2005 ze środków KBN, w pewnym sensie program ten ma być kontynuacją programu z 1995 roku i ma wykorzystać jego wyniki.
 • Wrzesień 2001 Uruchomienie łącza do sieci POL-34 (przepustowość 2Mb/s wykorzystując radiolinię; styk z POL-34 w Lubline).
 • Grudzień 2001 Uruchomienie pierwszych połączeń w standardzie 1Gb/s w sieci Politechniki Świętokrzyskiej
 • Styczeń 2002 Rozpoczęcie procedury zmierzającej do uzyskania przez sieć KIELMAN uprawnień LIRa.
 • Marzec 2002 Politechnika Świętokrzyska podpisuje umowę z Ripe i uzyskuje status LIRa oraz numer AS.
 • Maj 2002 Uruchomienie rutingu BGP na łączach do NASKu
 • Czerwiec 2002 Zestawienie połączenia do sieci Pol-34 (przez Kraków) w standardzie ATM 155Mb/s i z wykorzystaniem protokołu BGP.
 • Marzec 2003 Podłączenie do sieci KIELMAN Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii. Przepustowość połączenia to 2Mb/s
 • Kwiecień 2003 Powiększenie serwerownii MANa o dodatkowe pomieszczenie.
 • Czerwiec 2003 Wymiana serwera Sabat, obsługującego usługi news, ftp i dns dla domeny 'kielce.pl'
 • Sierpień 2003 Instalacja węzła sieci Pionier w Kielcach (w serwerowni Kielmana). Węzeł ma połączenia o przepustowości 10Gb/s z węłami w Krakowie i Warszawie.
 • Grudzień 2003 Zainstalowanie nowego rutera brzegowego oraz uruchomienie łącza do sieci Pionier w standardzie GigabitEthernet (1Gb/s).
 • Grudzień 2003/Styczeń 2004 Uruchomienie drugiego rutera brzegowego z BGP oraz łącza do GTS w Warszawie. Ruter dedykowany jest do obsługi ruchu sieciowego klientów komercyjnych.
 • Styczeń 2004 Podłączenie Urzędu Miejskiego w Kielach łączem ATM 155Mb/s.
 • Marzec 2004 Podłączenie telewizji kablowej.
 • Wrzesień 2004 Złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu "SRSK - Świętokrzyska Regionalna Sieć Komputerowa, rozbudowa MSK KIELMAN z Unii Europejskiej.
 • Maj 2005 Podpisanie umowy z Wojewodą na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pn. "SRSK - Świętokrzyska Regionalna Sieć Komputerowa, rozbudowa MSK KIELMAN".
 • Maj 2005 Uruchomienie bezprzewodowego punktu dostepowego w pasmie 5Ghz. Podłączenie pierwszych klientów z jego wykorzystaniem.
 • Październik 2005 Zakup firewall'a sprzętowego na potrzeby sieci Kielman.
 • Maj 2006 Dostawcą Internetu zagranicznego dla MSK KIELMAN zostaje Telia Sonera.
 • Grudzień 2006/Styczeń 2007 Wymiana urządzeń w węźle Pioniera w Kielcach. Przełącznik Black Diamond zastąpiono przełącznikiem NetIron XMR 8000 firmy Foundry Networks. Dodatkowo została zainstalowana druga lambda w systemie WDM. Dzięki temu węzeł w Kielcach połączony jest z Krakowem i Radomiem łączami 20 Gb/s (2x10Gb/s w każdym kierunku).
 • Styczeń 2007 Serwerownia MSK KIELMAN została wyposażona w agregat prądotwórczy firmy Horus Energia o mocy 40kVA. Dzięki temu serwerownia posiada zasilanie trójstronne (z dwóch stacji energatycznych i agregatu).

© Kielman 2005