KIELMAN - strona główna

Miejska Sieć Komputerowa w Kielcach


O nas

 

Adres

MSK KIELMAN
Al. 1000-lecia P.P. 7
25-314 Kielce
Tel. 0-41 34-24-404

Zostań
naszym klientem !!!

Na skróty


System Obsługi
DomenInteraktywna Telewizja
Politechniki Świętokrzyskiej

MANHA

PLATON NEWMAN SRSK Pionier RIPE NCC MEMBER

Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA)

KielMAN realizuje wspólnie z członkami Konsorcjum PIONIER, projekt pod nazwą: "Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA)".
Kwota dofinansowania przyznana Uczelni wynosi 521 024,53 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 14 707 534,01 zł. W ramach przyznanego dofinansowania zostaną zakupione między innymi następujące urządzenia: firewall, serwery oraz licencje na zakup systemów VPN. Dodatkowo wdrożona zostanie Federacja Zarządzania Tożsamością: PIONIER.id, której celem będzie uproszczenie procesu logowania do usług udostępnionych w sieci PIONIER. Projekt Realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności (MAN-HA) jest kolejnym projektem realizowanym we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN (Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym), będącym operatorem sieci PIONIER.
Lokalny Koordynator Merytoryczny:
mgr inż. Tomasz Stefańczyk
Lokalny Koordynator finansowy:
mgr Alicja WnorowskaE-świętokrzyskie

Miejska Sieć Komputerowa KIELMAN, rozbudowując swoją infrastrukturę, realizuje w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR, działanie 1.5) projekt o nazwie "Świętokrzyska Regionalna Sieć Komputerowa, rozbudowa MSK Kielman" będący częścią projektu "E-świętokrzyskie". Jednym z jego podstawowych celów jest utrzymanie poziomu rozwoju technicznej infrastruktury informatycznej regionu na poziomie ogólnokrajowym i odpowiednim dla wspólnoty europejskiej. Więcej informacji znajduje się w specjalnym serwisie internetowym, pod adresem http://www.e-swietokrzyskie.kielce.pl.


© Kielman 2005